Reiki Master'ı olmanın sorumluluğu ...

2004-05-01 12:31:00

Sevgili Yunus Emre şiirlerinin bir yerinde der ki: "Bir BEN var benden içeru..." Ne güzel bir sözdür bu... Hepimiz biliriz ki, tüm yaratılanlar içimizde tüm evrenin damgasını taşıyoruz... Görüp kavrayabildiğimiz şeyler içinde "BİZ" olmayan hiçbir şey yoktur... Sanki biz bu dünyada değiliz, dünya bizim içimizdedir ve bu yaşamdaki yolculuğumuzun amacı, bütünlüğe ve BİR'likteliğe bu güzelliğin farkındalığıyla ulaşmaktır...

 

Bu BİR'lik ve BÜTÜN'lüğe ulaşma yolunda yani O'nun Yol'unda ilerlerken de çeşitli öğretilerle ve bilgilerle de karşılaşabiliriz... Bu öğretiler ve bilgiler içinde de olumlu ve olumsuz, tanrısal veya şeytani kavramlar çeşitli hallerde ve şekillerde bulunur.. Bu kavramlar bizler tarafından iyi tanınıp bilinmez ve kendimizle bütünleştirilmezlerse, tanrısal ve aydınlık zannettiğimiz (veya bize öyle sunulan) bazı şeytani kavramlar da harekete geçerler ve bizi etkisi altına alıp yönetmeye başlarlar.. Bu zamanla öyle bir hal alır ki; karanlığa düşmüş şeytani kavramlar içinde olan kişi, artık tanrısal aydınlığın güzelliğini göremez ve bu kavramın hizmetkarı durumunda kalır...

Bazen de tanrısal aydınlıkta olan kişi kendi aydınlığının içindeki güzelliği farkedemez ve farkına varamaz... Kendini dengede tutabilmeyi beceremez ve iki zıt kutup arasında gidiş-gelişleri başlamıştır ki, kafası karışmış, farklı bir süreç yaşantısına yerleşmiştir artık... Kendisiyle çelişki içindedir sürekli... Bu tür örnekleri her an yaşayanlar VAR'dır dünyasal yaşamımızda da..

Denge'de kalabilmeyi öğrenmek ve bunu yaşamsal süreç içinde sürekliliğe dönüştürmenin önemi her zaman ortaya çıkıyor bu bağlamsallıkta...

Reiki öğretisiyle öğrenilen, tanrısal kaynaktan gelen bilgelikle, yine tanrısal farkındalığa ulaşmak için Yol'a girmek ve bu yolda ilerlemektir. İnisiyasyon ile açılan kapıdan içeriye giren bir kimse için artık fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bir arınma başlamıştır... Farklı aşamalarda öğrenilen semboller sayesinde kişi; negatif enerjilere karşı korunmayı, duygusal ve zihinsel şifalanmayı, farklı uzaklıklara bu enerjiyi aktarmayı, geçmiş ve gelecekteki faaliyetlere olumlu göndermeler yapabilmeyi ve en son olarak daha yüksek enerjilere açılmayı ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirip daha yüksek enerjiler için kanal olmayı öğrenir..

Bu arada yüksek enerjilere açılan, bu açılma yeteneğini geliştirip daha yüksek enerjilere kanal olmaya açılan kişilerin çok dikkatli olmaları, olumsuz ve şeytani kavramların her an devrede olduğunu unutmamaları gereklidir. Bu durumu gözardı ettikleri takdirde; farklı aşamalardan sonra kişilerde çeşitli sapmalar, çeşitli obsesif davranışlar görülmeye başlanır ki, kişi bu kavramların hizmetkarı ve hizmetinde olmaya başlamıştır artık...

Reiki master'ı veya üstadı olmak büyük sorumluluk ister.. Üstad olmak sadece inisiye edici olmak değil, veya bu güce daha fazla sahip olan da değil, Üstad aynı zamanda Reiki öğretisinin gerekliliğini her şekliyle kendine saklamadan, bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünmeden öğretmeyi bilebilen, Tanrısal veya şeytani enerjiyi de bu arada birbirinden ayırt edebilmeyi de öğrenmiş olması gerekendir...

Pozitif niyetlerle başlayan Reiki üstadlığı zaman içinde egosal sapmalara yöneldiği takdirde ve hele ki tanrısal enerjiden uzaklaşıp şeytani enerjilere doğru kaydığında da hem kendine, hem de bu öğretiye yeni başlamış olanlara hayr yerine, şer getirecektir; Ortaya çıkacak kaos bütünün hayrına işlemeyecek ve yeni yeni obsesif karakterleri de ortaya çıkartacaktır...

Reiki üstadlarının her zaman unutmaması gereken şeylerin başında gelen, bu öğretiyi neden seçtiğini hiç akıllarından çıkarmamaları ve bunun sorumluluğunda yaşamlarını ve öğretiyi öğretmeye devam etmeleridir...


Ertan Yurderi, 1.5.2004, 12.31

0
0
0
Yorum Yaz